Úvod


● Connecta - založená 1997
2000 zmena štatútu a názvu firmy na Connecta s.r.o
Naša spoločnosť bola pôvodne zameraná výlučne na kamiónové   
   prepravy. Častými transportami zemiakov sme postupne začali 
   aj obchodovať s touto komoditou  
Zameranie na import ako aj transport zemiakov najmä z Nemecka,
   Holandska, Belgicka,  Francúzska a Rakúska 
Skúsení pracovníci so širokými jazykovými znalosťami:nemecky,
   slovensky, anglicky, rusky a maďarsky, polsky 
Financovanie z vlastného cash-flow bez bankových úverov
Prvoradým cieľom našej firmy je spokojnosť našich zákazníkov